“Să nu faci niciodată pentru un copil ceea ce poate face singur!”

Maria Montessori

În cadrul metodei sale, Dr. Maria Montessori a conceput un nou rol pentru educator. El mai poartă și numele de “ghid”, deoarece direcționează, stimulează și ghidează activitatea copiilor.

În cadrul metodei sale, M. Montessori a conceput un rol cu totul nou pentru educator. De cele mai multe ori, ne referim la acesta sub numele de ghid sau director, întrucât educatorul Montessori nu predă în mod tradiţional. Copiii învaţă singuri, folosind materialele specifice, timp în care rolul educatorului este să direcţioneze, să stimuleze şi să ghideze activitatea acestora.

Un educator devine pedagog Montessori în urma unui curs de specializare oferit de Association Montessori International (A.M.I.), care durează aproape doi ani, și presupune atât observare în clase Montessori, precum și multe ore de practică. În urma susținerii examenului scris și oral, educatorul își obtine diploma Montessori și poate profesa în instituții.

În primă instanţă, copiilor li se face o prezentare a materialelor. Încet şi cu mişcări precise, educatorul utilizează materialul potrivit cu destinaţia sa, timp în care un grup de copii sau un singur copil îl urmăreşte. În timpul acestei demonstraţii, cuvintele şi mişcările excesive sunt evitate, iar acţiunile sunt segmentate astfel încât să se asigure o mai bună înţelegere a conceptului prezentat.

Copiii primesc prezentări individuale sau în grupuri mici, în funcție de nevoile lor. Educatorul observă în mod sistematic copiii la lucru, le interpretează nevoile și alege materialul potrivit pentru fiecare copil în parte.  Lucrând individual, fiecare copil evoluează în ritmul lui, fără a fi ținut înapoi de grup, sau a fi lăsat în urmă atunci când nu întelege o lecție.

Educatorul observă și evaluează progresul individual al fiecarui copil.

Educatorul nu se amestecă niciodată atunci când un copil este concentrat, şi nu intervine decât dacă a constatat că acesta are nevoie de ajutor, nu ştie ce să facă, sau îi deranjează pe ceilalţi colegi. Ajutorul pe care un educator Montessori îl oferă copilului, este întodeauna extrem de limitat – atât cât să se asigure că acesta a ieșit din impas. Copilul nu este corectat atunci când greşeşte. Se consideră că încă nu a ajuns să stăpânescă suficient conceptul respectiv iar materialul va fi strâns şi reluat cu alt prilej, după o lecţie individuală, ori după o anumită perioadă de timp.

Educatorul Montessori nu pedepseşte copiii niciodată dar nici nu le oferă recompense. Se consideră că singura recompensă de care are nevoie un copil este cea provenită din mulțumirea de sine, din faptul că a realizat un lucru bun și corect, bazându-se pe propriile lui puteri. În cazul în care, un copil îi deranjează pe colegii lui sau se comportă într-un mod care afectează armonia si ordinea din clasă, acesta va fi luat de catre educator şi dus într-un loc retras de ceilalţi copii. I se va asigura jocul favorit, dar va fi lipsit de libertatea de a se deplasa prin clasă după voinţa proprie. Educatorul va veni din când in când şi îi va adresa cuvinte blânde, de simpatie sau ajutor, în cazul în care are nevoie. Se consideră că lipsa libertaţii de miscare şi tratarea copilului ca pe un bolnav este suficientă pentru a-l face să înţeleagă că a greşit.